ეშ-შეიხ სეიფუდდინ არიფი (ყ.ს)

სილსილეი საადათის ოცდამეხუთე რგოლი ხზ. მუხამმედ მასუმის შვილი შეიხ სეიფუდდინ არიფია (ყ.ს)

მისი წინაპარი ხზ. ომერს უკავშირდება. ჰიჯრეთით 1055 (მილადი 1645) წელს ქალაქ სერჰენდში დაიბადა.

გარდაცვალება და საფლავი

ცხოვრების სუნნეთზე ჩაჭიდებითა და ბიდათიდან-გარყვნილებიდან შორს ყოფნით გამტარებელი შეიხ სეიფუდდინი ჰიჯრეთით 1095 (მილადი 1685) წელს გარდაიცვალა. მისი საფლავი ინდოეთში ფინჯაბის რაიონის ქალაქ სერჰენდში მამის საფლავთან ახლოს მდებარეობს.