SHEİKH SULAIMAN HILMI TUNAHAN (KS)

Sulaiman Hilmi Tunahan KS lahir pada tahun 1888 (1305 Hijrah) di daerah Hezargrad yang terdapat di desa Ferhatlar, tepatnya di Provinsi Silistra yang sekarang berada di daerah sempadan Bulgaria. Ayah beliau, Hocazade Osman Efendi yang telah menamatkan pendidikannya di Istanbul dan kemudian menjadi seorang pengajar dalam jangka masa yang lama di Madrasah Satırlı (sama peringkat universiti atau akademi). Nama ibunya adalah Khadijah. Atuknya dari belah ayah Sheikh Sulaiman Hilmi Efendi adalah Mahmud Efendi yang juga dikenali sebagai Kaymak Hafiz.

Moyang kepada Sheikh Sulaiman Hilmi Efendi adalah Sayyid Idris, yang diberi gelaran Tuna-han (Putera dari Danube) oleh Sultan Turki Utsmaniah, Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II menikahkan Sayyid Idris dengan adik perempuannya.

Suatu hari, ketika masih dalam pendidikannya di Istanbul, Osman Efendi mengalami sebuah mimpi. Di dalam mimpinya itu, dia melihat ada sebahagian dari dirinya terbang ke langit dan kemudian ia memancarkan cahaya yang cahayanya itu dapat menyinari seluruh permukaan bumi. Dia menafsirkan mimpinya itu sebagai petanda bahwa salah seorang dari keturunannya kelak akan menjadi seseorang yang soleh dan adil. Dia menikah sewaktu pulang dari Silistra. Ketika dia mula memiliki cahaya mata, dia ingin mengenali yang manakah di antara anak-anaknya yang membawa ciri seperti yang ada dalam mimpinya itu. Dia memiliki empat anak lelaki yang diberi nama Fehim, Sheikh Sulaiman Hilmi, Ibrahim, dan Halil. Ketika Sheikh Sulaiman Hilmi beranjak dewasa, ayahnya (Osman Efendi) mula melihat beberapa tanda keistimewaan dari Sheikh Sulaiman Hilmi sehingga Sheikh Sulaiman Hilmi dapat memenuhi semua ciri daripada apa dimimpikan oleh ayahnya.

Sheikh Sulaiman Hilmi Efendi KS mendapatkan pendidikan awal di Madrasah Satırlı. Kemudian, dia dihantar oleh ayahnya ke Istanbul untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Saat mengirimkannya ke Istanbul, ayahnya memberi nasihat seperti ini:

“Anakku, jika kamu mempelajari usul fiqih (metodologi hukum Islam) dengan baik, kamu akan kuat dalam agamamu. Jika kamu mempelajari ilmu mantiq (logik), kamu akan kuat dalam ilmu pengetahuanmu.”

Sheikh Sulaiman Hilmi Efendi mendapatkan pendidikan di Istanbul dari pengajar-pengajar Fâtih dan juga Ahmed Hamdi Efendi dari Bafra sehingga tahun 1913. Kemudian, dia menerima ijazah dari gurunya tersebut dengan keputusan yang baik.

Pada tahun 1916, setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Qismul Ali (Sahn) yang merupakan bahagian dari Darul Khilafatil Aliyah, Sulaiman Hilmi Efendi menyambung pengajiannya di Madrasatü’l-Mütahassisîn (Peringkat Master) dari Madrasah Süleymaniye untuk pelajar-pelajar master mendapatkan gelaran kedoktoran dan untuk dididik menjadi seorang professor. Oleh sebab Sheikh Sulaiman Hilmi berjaya mendapatkan keputusan yang baik pada dua tahun pertamanya di Madrasah ini, pada tahun 1918 beliau mendapat tawaran sebagai Syaikhul Islam dan dilantik sebagai Istanbul Muderrisligi Ruusu (Ketua Guru Besar di Istanbul) bersama 20 orang rakannya. Sheikh Sulaiman Hilmi Efendi lulus di Madrasatü’l-Mütahassisîn pada tahun 1919 dengan predikat lulusan terbaik.

Sebelum Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS menyambung pengajiannya ke Madrasatü’l-Mütahassisîn, beliau mengikuti ujian kemasukan ke Madrasatul Qudhat (Fakulti Penghakiman) dan berjaya lulus dengan kelulusan peringkat yang pertama. Kemudian, dengan hati yang sangat gembira, beliau memberi khabar kepada ayahnya dengan menulis surat kepada ayahnya, lalu datang jawapan dari ayahnya melalui telegraf, “Wahai Sulaiman, aku mengirimmu ke Istanbul bukan untuk meletakkan dirimu ke dalam neraka.”

Ayahnya juga mengingatkan Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS akan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu darinya di syurga.” (HR Tirmidzi)

Kemudian, Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS menjawab telegraf ayahnya itu dengan menjelaskan bahwasanya ia tidak pernah berniat untuk menjadi qadhi (hakim), tetapi dia hanya ingin menguasai kesemua ilmu agama pada zaman itu. Akhirnya, Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS menamatkan Pendidikan Tafsir dan Hadisnya di Madrasah Sulaimaniyah dan Pendidikan Penghakiman di Madrasah Qudhat. Pada waktu itu, beliau menjadi salah satu ulama yang menguasai ilmu aqli dan naqli yang tertinggi.

Dengan takdir Ilahi, Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS diangkat menjadi Silsilah Sa’adat yang ke-33 yang merupakan Silsilah Sa’adat terakhir. Beliau menyempurnakan jalannya dengan gurunya, Salahuddin ibnu Maulana Sirajuddin KS yang merupakan Silsilah Sa’adat ke-32. Namun, oleh kerana besarnya tajalli dan taraqqi yang dimiliki Sulaiman Hilmi Tunahan KS, dari segi rohani gurunya menyerahkannya kepada Îmâm Rabbani Mujaddid Alfi Tsani Ahmad Faruq As-Sarhandi KS. Pada akhir zaman ini, dengan himmah yang tinggi, beliau telah banyak berjasa kerana telah menyelamatkan banyak insan dari lubang kekufuran dan kesesatan kepada jalan keimanan dan keikhlasan, dan sehingga kehari ini juga hal tersebut masih berlanjut.

Sheikh Sulaiman Hilmi Tunahan KS wafat pada hari Rabu, tanggal 16 September 1959 (13 Rabiul Awwal 1379 H). Meskipun secara jasad beliau telah meninggal, tetapi seluruh tasarruf dan irsyadnya terus berlanjut. Semoga para pencintanya dan seluruh orang mukmin akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. (Amin)