شیخ یوسف همدانی قدس سره

هشتمین حلقه این سلسله سادات نقشبندیه شیخ یوسف همدانی است. سال 440 هجری در شهر همدان ایران به دنیا آمدند. کنیه ایشان ابو یعقوب می باشد. از احفاد امام اعظم رحمه الله هستند.

وفات و قبر شریف ایشان

در اواخر عمر شان گاهی در شهر هرات و گاهی در مرو می زیسته اند. 28 محرم سال 535 هجری در سنین 95 سالگی وقتی که از هرات به مرو می رفتند در راه وفات کردند و در همان جا دفن شدند بعد ها به شهر مرو انتقال داده شد. در قریه مرو از توابع شهر مرو و در ولسوالی بایراملی ترکمنستان می باشد.