خواجه عبیدالله احرار قدس سره

هیجدهمین مشایخ این طریقت علیه خواجه عبید الله احرار رحمه الله می باشد. نام پدر شان خواجه محمد و نام پدر کلان شان خواجه شهاب الدین است. اسم اصلی شان نصر الدین عبید الله احرار شاشی سمرقندی است. تاریخ تولد شان سال 806 هجری در ماه مبارک رمضان در باغستان تاشکند واقع شد. شیخ عمر باغستانی پدر کلان مادری ایشان می باشد که از نوادگان حضرت عمر رضی الله عنه است. کاکای ایشان چنین نقل می کند: “عبید الله احرار قدس سره بعد از تولد تا چهل روز شیر مادر ننوشیده و بعد از طهارت از نفاس شیر نوشید.”

کلام گهر بار ایشان

“قیمت و ارزش انسان به شناخت این طائفه علیه یعنی نقشبندیون بستگی دارد.”

“بعد صوری مانع قرب معنوی اهل رابطه نمی باشد.”

“از مرشد کامل و مکمِّل یک عمل فرا گرفته، بدون ترک عمل کند، با وسیله این عمل به مقام و مرتبه های معنوی عالی ترقی خواهد کرد.”

“انسان ها وقتی که صاحب کمالات شوند از خویشتن با “انا الحق” تعبیر می کنند. در حالی که کمالات اصلی ترک لفظ “انا” می باشد.”

ارتحال و مقبره شان

سال 895 هجری اواخر ماه ربیع الاول در ده کمانکاران به سوی رفیق اعلی شتافت. 89 سال عمر کرده در مقابل هر روز از عمر گرانمایه شان یک روز مریض شده وفات کردند.

سلطان احمد میرزا، وقتی که از مریض شدن خواجه عبید الله احرار رحمه الله خبردار شد با دولت مردان به زیارت شان رفتند. صبح روز بعد از وفات نعش شان را به سمرقند انتقال دادند. با تجهیز و تکفین و ادای نماز جنازه در محله ای به نام کفشیر دفن کردند.