Bizim yolumuz iman

Bizim yolumuz iman, İslam və Əxlaqı-Muhammədini aşılamaqdan ibarətdir. Qayə Rızai-İlahidir. Vəsiyyətim olsun: Təfriqəyə düşməyin. Qavmiyyət güdməyin (millətçilik etməyin). Əhli-Sünnənin qeyri olan yanlış yollara sapmayın.