Bizim yolumuz iman

Bizim yolumuz iman, İslâm ve Ahlâk-ı Muhammedîyi aşılamaktan ibarettir. Gaye, Rıza-ı İlahî’dir. Vasiyetim olsun; tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehl-i Sünnet’in gayri olan yanlış yollara sapmayınız.