Əş-Şeyx Həbibullah Cani-Canan (q.s)

Silsiləi-Sâdâtın otuzuncu halqası olan Həbibullah Canı-Canan (q.s) Həzrətlərinin həyatı haqqında kifayət qədər məlumat əldə edilməmişdir.
Özlərindən sonra Mazhar İşan Canı-Canan (q.s) Həzrətləri irşad məqamına keçmişdir.