СИЛСИЛАИ ШАРИФ

1. Абу Бакр Сиддиқ (р.а)
2. Салмон Форсий (р.а)
3. Хафиди Сиддиқ Акбар Қосим (р.а)
4. Имом Жаъфар Содиқ (қ.с)
5. Абу Язид Тайфур Бастомий (қ.с)
6. Шайх Абул Хасан Харқоний (қ.с)
7. Шайх Муҳаммад Фармадий (қ.с)
8. Шайх Юсуф Ҳамадоний (қ.с)
9. Хожа Абдулхолиқ Ғиждивоний (қ.с)
10. Хожа Ориф Ривгарий (қ.с)
11. Хожа Маҳмуд Инжир Фағнавий (қ.с)
12. Хожа Али Ромитоний (қ.с)
13. Хожа Мухаммад Бобо Саммосий (қ.с)
14. Хожа Саййид Амир Кулол (қ.с)
15. Хожа Муҳаммад Баҳоуддин Нақшибанд (қ.с)
16. Хожа Алоуддин Аттор (қ.с)
17. Хожа Яқуб Чарҳий (қ.с)

18. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (қ.с)
19. Хожа Муҳаммад Зоҳид Бадахший (қ.с)
20. Хожа Дарвиш Муҳаммад (қ.с)
21. Мавлоно Муҳаммад Хожаги Имканаги (қ.с)
22. Хожа Муҳаммад Боқибиллоҳ (қ.с)
23. Имом Раббоний Аҳмад Фаруқ Сирҳиндий (қ.с)
24. Шайх Муҳаммад Маъсум (қ.с)
25. Шайх Сайфуддин Ориф (қ.с)
26. Шайх Муҳаммад Нур ул-Бадвоний (қ.с)
27. Шайх Шамсиддин Ҳабибуллоҳ (қ.с)
28. Шайх Абдуллоҳ Даҳлавий (қ.с)
29. Шайх Ҳофиз Абу Саид Соҳиб (қ.с)
30. Шайх Ҳабибуллоҳ Жони Жанон (қ.с)
31. Шайх Мазҳар Эшон Жони Жанон (қ.с)
32. Шайх Салоҳиддин ибни Мавлоно Сирожиддин (қ.с)
33. Шайх Абул Фаруқ Сулаймон Ҳилми Силистравий (қ.с)