Hoxhallarët të cilët fenë e përdorin

Hoxhallarët të cilët fenë e përdorin për interes të kësaj bote i kanë larguar njerëzit nga vetja. Tregëtarët janë larguar prej tyre sepse kanë frikë se u marrin diçka dhe nuk ua japin më. Ju mos u bëni si ata, mos e ngatërroni shpirtëroren me materialen.