Оо Ислам жамааты!

Оо Ислам жамааты! Биздин көзүбүз тирүү кезинде, Аллахтын пайгамбарынын сахабаларына жалган менен жалаа жабылат деп күмөн санап жатасыздарбы?! (Андай күмөнгө барбаңыздар!) Биз (ахли сүннөт вал жамаат) тирүүбүз.