Динди дүйнөлүк үчүн колдонуучу молдолор

Динди дүйнөлүк үчүн колдонуучу молдолор, элди өздөрүнөн суутту. «Бар жокту алышат. Бирок, эч нерсе беришпейт.» деп, өнөркечтер, молдолордон жүзүн буруп, безип, качуучу болушту. Сиздер андай кылбаңыздар! Кир дүйнөнүн байлыгын, руханий дүйнөнүн таза сезимдерине аралаштырбаңыздар.