Биздин багытыбыз, жүрөктөрдө ыйман

Биздин багытыбыз, жүрөктөрдө ыйман, Ислам жана пайгамбардык адеп-ахлакты өрчүтүү. Максатыбыз: жараткандын ыраазычылыгы. Осуятым: бөлүнүп, жарылбаңыздар. Улутчул болуп чачылбаңыздар. Ахли сүннөт вал жамааттан башка түрдүү жаңылыш жолдорго бурулбаңыздар.