Биздин, акча, мансап, мандат

Биздин, акча, мансап, мандат, саясат жана талаш-тартыш менен ишибиз жок. Эч күмөнсүз ар бир мусулман баласын окутабыз. Бир адам артка кайтарылган болсо, кабар берсин.
Бул дүйнөнүн азабынан, жыргалына кезек келбейт. Кайдигер калбай илим оку, өткөн өмүр кайра келбейт.