ჩვენი გზა რწმენის ისლამისა

ჩვენი გზა რწმენის ისლამისა და შუამავლის ყოფაქცევების დანერგვის გავრცელებაა. მიზანი კი ალლაჰის კმაყოფილება.

გირჩევთ ! ნუ დანაწევრდებით ტომთა სხვაობას ნუ გააკეთებთ ეჰლი სუნნეთის გარდა სხვა გზებს ნუ გაჰყვებით.