ფული , თანამდებობა, პოლიტიკა, აურზაური

ფული , თანამდებობა, პოლიტიკა, აურზაური და მსგავსი ინტერესების გამომხატველი საქციელი ჩვენი საქმე არ არის. მზად ვართ გამონაკლისის გარეშე ყველა მუსლიმის შვილს ვასწავლოთ, თუ ვინმე უკან გაბრუნებულა გაგვაგებინონ.