რელიგიურმა პირებმა რომლებმაც სარწმუნოება

რელიგიურმა პირებმა რომლებმაც სარწმუნოება ამქვეყვიური კეთილდღეობისათვის გამოიყენეს, ამ საქციელის გამო ხალხი მათგან შორს დადგა, რადგან ხალხში მათ მიმართ ასეთი წარმოდგენა იყო ჩამოყალიბებული რომ თუ რამის შეძენას მოისურვებდნენ საფასურს არ გადაიხდიდნენ ამის გამო ვაჭრებმა ზურგიაქციეს მათ. თქვენ ! ასე არ მოიქცეთ სულიერება მატერიალურობაში არ გაცვალოთ.