ეი მუსლიმანო საზოგადოებავ!

ეი მუსლიმანო საზოგადოებავ! ჩვენს სიცოცხლეში ფეიღამბრის ესხაბებზე ცილისწამებისა და რაიმე ტყუილის დაბრალებას შეძლებთ გგონიათ ? ასეთ გრძნობებს ნუ დაეუფლებით, იმიტომ რომ ეჰლი სუნნეთის მიმდევრები ცოცხალი ვართ.