ამქვეყნიური სიდუხჭირისგან ფუფუნბაზე

ამქვეყნიური სიდუხჭირისგან ფუფუნბაზე რიგი არ მოვა, უყურადღებოდ ნუ იქნებით, ცოდნას ეძიეთ რადგან წარსული დღეები უკან არ დაბრუნდება.