ხააჯე მუხამმედ ზაჰიდ ბედახში (ყ.ს)

სილსილეი საადათის 19 რგოლი ხზ. მევლანა ხააჯე მუხამმედ ზაჰიდ ბედახშია (ყ.ს). იგი გოგოს მხრიდან იაყუბი ჩარჰის შვილიშვილია.უზბეკეთის ჰოსარ(დღევანდელი სახელი სურჰანდერია) რეგიონის სოფელ ვახშივარში (მეორე სახელი ვახშ) დაიბადა.

გარდაცვალება და საფლავი

ხზ. ხააჯე მუხამმედ ზაჰიდი (ყ.ს) ჰიჯრეთით 936 (მილადი 1529) წელს სოფელ ვახშივარში გარდაიცვალა და იქვე დაიკრძალა. მისი საფლავი სურჰანდერიას გუბერნიაში ბოისუნის რაიონში სოფელ ხოჯასაათის მახლობლად მდებარეობს.