ხააჯე დერვიშ მეჰმედ (ყ.ს)

ხზ. ხააჯე დერვიშ მეჰმედი ესსემერყანდი ელ ემქენგი სილსილეი საადათის მეოცე რგოლია. იგი სემერყანდში დაიბადა. დაბადების თარიღთან დაკავშირებით ცნობები არ მოიპოვება.

გარდაცვალება და საფლავი

ხზ. დერვიშ მეჰმედ ჰიჯრეთით 970 (მილადი 1562) წელს გარდაიცვალა. მისი საფლავი უზბეკეთში ქაშქადერიას რაიონში ქითაბის დასახლების სოფელ სარიასშია.