ეშ-შეიხ მუხამმედ ნურულ-ბედვანი (ყ.ს)

სილსილეი სადათის ოცდამეექვსე რგოლი ხზ. შეიხ მუხამმედ ნურულ-ბედვანია (ყ.ს). იგი სეიდია.(ხზ. ხუსეინის შთამომავალი). იმ დროისათვის რელიგიურსა და ზოგად განათლებაში ერთადერთი იყო. ხზ. მუხამმედ ნურულ ბედვანი ხზ. მუხამმედ მასუმის შვილს ხზ. სეიფუდდინს დაკავშირებია, წლების განმავლობაში მის მსახურებაში იყო და მის წინაშე აჰმედიეს საფეხურს მიუღწევია. ხზ. მუხამმედ მასუმის ხალიფეებიდან ერთერთმა, მუხამმედ მუჰსინის (ყ.ს) ქადაგეგბებსაც დაესწრო.

გარდაცვალება და საფლავი

ხზ. მუჰამმედ ბედვანი ჰიჯრეთით 1135 (მილადი 1723) წელს ზილყადე თვის 11 რიცხვში გარდაიცვალა. მისი საფლავი ინდოეთის დედაქალაქ დელიშია.