ებულ ფაარუყ სულეიმან ჰილმი თუნაჰან

(ყუდდისე სირრუჰ სილისტრევი)