شیخ مظهر جان جانان قدس سره

سی و یکمین حلقه این سلسله شیخ مظهر جان جانان می باشد. ایشان کوچک ترین فرزند شیخ احمد سعید می باشد. 3 جمادی الاول سال 1248 هجری در شهر دلهی به دنیا آمدند. پدر کلان شان محمدی المشرب بودن ایشان را با این جمله “مظاهر محمدی” در صفحات تاریخ حک کرده است.

اقوال زرین شان

“حواله کردن کار ها به خداوند، باور به تغییر احوال به تقدیر و مشیت الهی، در رابطه با حوادث رخ داده چون و چرا نکرده ترک اعتراض نکردن، به نعم الهی که به بنده گانش ارزانی داشته غور و فکر کردن، تقویت و تازه کردن ایمان، خزائن بی حد و اندازه او را در ذهن داشتن، به خویشتن و به همه مخلوقات اعتماد نکرده متکی نبودن، فقط به خدای واحد و لا شریک امید بستن، همه آن چه که ذکر شد خلاصه و ذبده حیات طیبه یعنی زندگی با ایمان می باشد.”
“مرید، با ترک ماسوی الله در برابر قضا و قدر الله تبارک و تعالی چون میت در دست غسال قرار گرفته و خواستار رضای الهی و قربیت او باید شد.”

وفات و قبر شریف شان

12 محرم الحرام سال 1301 هجری از فرط وشدت شکم درد به دار بقا شتافته به رفیق اعلی پیوستند. به وقت صبح بعد از ادای نماز جنازه در کنار پدر گرامی شان احمد سعید قدس سره در قبرستان جنت البقیع واقع در مدینه منوره دفن شدند.