شیخ ابو علی فارمدی رحمه الله

هفتمین حلقه این سلسله شیخ ابو علی فارمدی می باشد. ایشان در دهی به نام فارمد شهر طوس ایران قرار دارد. اسم اصلی ایشان فضل ابن محمد می باشد. در سال 407 هجری به دنیا آمدند.

مکافات خدمت

یکی از روز ها استادش امام ابو القاسم قشیری به حمام رفته بود. بدون خواست استاد برایش آب گرم، صابون و هوله تهیه کرد. استاد بعد از استحمام و ادای نماز سؤال کرد که “لوازم حمام را کی برایش تدارک دیده است؟” ابو علی فارمدی رحمه الله از این که نکند مغایر با ادب کاری کرده باشد سکوت اختیار کرد. شیخ با اصرار جویا شد که کی این کار را کرده است. لذا گفت من تدارک کردم. ایشان برای اظهار ممنونیت چنین فرمودند: “ای ابو علی آن چه را که ابو القاسم در ظرف هفتاد سال نتوانست به دست بیاورد تو با یک سطل آب گرم از آن خود کردی.”

ارتحال و قبر شان

در سال 477 هجری ماه ربیع الاول در سنین 70 سالگی به دار بقا شتافتند. مقبره ایشان در زادگاهش طوس می باشد.