شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سره

ابو الحسن خرقانی نیز نفر ششم این سلسله علیه بوده و یکی از عالمان و عارفان عصر و قطب زمان بود. نام ایشان علی ابن جعفر و کنیه شان ابو الحسن می باشد. در ناحیه بسطام به نام خرقان به دنیا آمدند. نسبت به زادگاهش معروف به خرقانی شده است. تاریخ تولد ایشان به صورت قطعی معلوم نیست اما به احتمال زیاد در سال 352 هجری به دنیا آمده اند.

اقوال زرین ایشان

“در دنیا انسان های عالم و عابد بسیار است. اما شب و روز مطابق رضای خدا حرکت کردن لازم و بهتر است.”

“از صبح تا شب اگر قلب برادر مؤمنت را نشکنی، انگار آن روز با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گذرانده ای. بر عکس اگر قلب برادر مؤمن را بشکنی خداوند متعال عبادت آن روز را قبول نخواهد کرد.”

ارتحال و مقبره ایشان

قبل از ارتحال از شاگردانش خواست قبر او را به گودی سه متر بکنند: “این جا از شهر بسطام مقداری بلند تر می باشد. نخواستم قبرم از قبر استادم بایزید بسطامی رحمه الله بلند تر باشد زیرا مغایر ادب می باشد.”

ایشان در سن 73 سالگی روز دهم محرم الحرام سال 425 هجری به رحمت حق پیوستند. مقبره ایشان در شهر قارص ترکیه می باشد که در کتاب اولیا چلبی به نام سیاحت نامه ذکر شده است.

در روایتی قبر ایشان در خرقان بسطام ذکر شده است.