خواجه یعقوب چرخی قدس سره

ایشان نیز هفدهمین شیخ این سلسله عالیه می باشند. نام پدر شان عثمان و از توابع ولایت غزنی منطقه به نام چرخ می باشند. تاریخ تولد حضرت عالی نیز نا معلوم است.

اگر مرید حرام بخورد

یعقوب چرخی قدسه سره چنین نقل می کنند: ایام تحصیل علوم اسلامی که در هرات و در خانقاه خواجه عبد الله انصاری به سر برده آن جا اعاشه می کردم. چون که شرط و شرائط این وقف خیلی پر محتوا و طبق اصول و قواعد وقف با احتیاط عمل می شد. در هرات به جز دو وقف یکی وقف خانقاه ملک خواجه عبد الله انصاری دیگری وقف مدرسه غیاثیه در دیگر جا تناول غذا مناسب نمی بود. بنا بر این مشایخ ما وراء النهر مریدان شان را به هرات نمی فرستادند زیرا لقمه حلال بسیار نایاب و کم پیدا می شد. اگر مرید لقمه حرام بخورد نفس انسانی به طبیعت بد خود باز گشت کرده، از راه رسول الله صلی الله علیه و سلم و از راه اصحاب کرام جدا خواهند شد.

ارتحال و قبرشان

سال 851 هجری در ده حلفتو به لقاء الهی پیوست و در آن جا نیز دفن شدند. مقبره ایشان در شهر دوشنبه تاجیکستان می باشد.