خواجه محمد زاهد بدخشی قدس سره

نوزدهمین حلقه این سلسله با سعادت مولانا محمد زاهد بدخشی می باشند. ایشان نوه دختری یعقوب چرخی است. در ده وحشیوار ولایت حصار ازبکستان به دنیا آمدند.

وفات و قبر شان

خواجه محمد زاهد قدس سره سال 936 هجری در ده وحشیوار ارتحال کرده قبر شریف شان در سر خان دریا و در ده خواجه مربوط ولسوالی بویسون می باشد.