خواجه سید امیر کلال قدس سره

چهاردهمین حلقه این طریقت علیه خواجه امیر کلال قدس سره می باشد. ایشان نیز در جوار بخارا به دنیا آمدند. تاریخ تولد ایشان نیز معلوم نیست. از آن جا که ایشان مسلک کوزه گری داشته است لذا با نام کلال مشهور شده اند. ایشان از نسل پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بوده و سید می باشند نام پدر شان امیر حمزه بوده است.

مادر بزرگوار شان حکایت می کند.

“وقت حامله گی هر گاه که چیز شبه دار می خوردم بسیار شکم درد می شدم. یک چند بار تکرار شد آن وقت فهمیدم که این نوزاد ویژه گی های خاص دارد. لذا بعد از آن به لقمه های خویش دقت کرده در باره آن چه که می خوردم محتاطانه عمل می کردم و روز تولدش را با شوق و اشتیاق انتظار کشیدم.”

ارتحال و قبر شان

سید امیر کلال قدس سره هشتم ماه جمادی الاول 772 هجری روز پنج شنبه در محل تولدش وفات کرده همان جا نیز دفن شدند. قبر شان در ده بهاء الدین نزدیکی بخارا می باشد.