حوادث تاریخی

تاریخ (میلادی / رومی)

1888 سلیمان افندی در قشلاق فرهادلر واقع در ولسوالی سلستره چشم به جهان گشودند.
1902 مدرسه رشدیه سلستره را به پایان رسانده و در مدرسه ساطرلی شروع تعلم کردند.
1907 برای ادامه تحصیل به استانبول آمدند.
1913 از دست عالم وقت بافرالی احمد حمدی افندی با درجه اول اخذ اجازت می کنند.
1914 در بخش عالی مدرسه دار الخلافة العالیه ثبت نام کرده و از صنف سوم شروع به تعلم می کنند.
1916 به بخش تفسیر و حدیث مدرسه متخصصین سلیمانیه ثبت نام کردند.
1918 به عنوان رئیس المدرسین استانبول منتخب شدند.
1919 از بخش تفسیر و حدیث مدرسه سلیمانیه فارغ شدند.
1923 از مدرسه قضات فارغ شدند.
1926 برای آخرین بار به زیارت قشلاق شان فرهادلر رفته و در آن جا 40 روز ماندند.
1928 پدر عالی شان عثمان افندی به دار بقا شتافتند.
1936 بالفعل شروع به ارشاد کردند.
1939 برای اولین بار توقیف شده و در تابوت های ایستاده سه روز باز داشت شدند.
1944 بار دوم باز داشت شده و در تابوت های ایستاده 8 روز حبس شدند.
1949 به ندرت به افتتاح کورس های قرآن کریم اجازه داده شده و قانون آن مشروع شد.
1951 از شهزاده باشی به قیصیقلی اسباب کشی کردند. در منزل تحتانی ویلای یکی از ثروتمندان اولین کورس قرآن را باز کردند.
1952 در نزدیکی چیله خانه عزیز محمود خدایی اولین کورس قرآن کریم به صورت رسمی و علنی آغاز به کار کرد.
1956 در یکی از وعظ و نصیحت شان که به حق مسلمانان جزائری دعای خیر کردند توقیف شده مورد باز خواست قرار گرفتند.
1957 بنا بر کار سازی پروپاگاندای مهدویت دستگیر کرده و در سن 69 ساله گی به مدت 59 روز در زندان کوتاهیه حبس کردند. بالاخره در دادگاه برائت شان را داده آزاد شان کردند.
1959 در 72 ساله گی در خانه با سعادت شان واقع در قیصیقلی به دار بقا شتافتند.