Dini dünyaya alət edən xocalar

Dini dünyaya alət edən xocalar xalqı özlərindən soyutdular. Bəzi şeylər alır da verməz deyə, əsnaf (ticarətçi) bunlara üz verməz və qaçar hala gəldi. Siz elə olmayın. Maddəni mənəviyyata qarışdırmayın.