Bu dünyanın cəfasından…

Bu dünyanın cəfasından səfasına sıra gəlməz. Qafil olmayın, elmə çalışın, keçən günlər geri gəlməz.